EcoCid S 50g, dezynfekcja

8,50 

Ecocid® S to preparat dezynfekcyjny o działaniu wirusobójczym, baktriobójczym i grzybobójczym w stosunku do Candida albicans.

Opis

Preparat dezynfekcyjny Ecocid ® S

Ecocid® S to preparat dezynfekcyjny o działaniu wirusobójczym, baktriobójczym i grzybobójczym w stosunku do Candida albicans.

Substancja czynna:

Bis(peroksymonosiarczano) bis(siarczan) pentapotasu- 50/100 g

Stosowany w :

 • medycynie weterynaryjnej: ( gabinety, kliniki, laboratoria weterynaryjne) do dezynfekcji powierzchni, wyposażenia, pojemników, naczyń szklanych, instrumentów, itp.
 • hodowli zwierząt: do dezynfekcji wszelkich powierzchni i wyposażenia używanego do przygotowywania karmy, jak również w stajniach, oborach, schroniskach dla psów, wszelkich klatkach dla zwierząt, ulach, lub w innych pomieszczeniach gdzie trzymane są zwierzęta,
 • przemyśle spożywczym i paszowym: do dezynfekcji miejsc obróbki i przechowywania żywności ,
 • inne miejsca zastosowania: do dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, powierzchni i sprzętu na targach zwierząt, rzeźni oraz do dezynfekcji sprzętu i powierzchni w gospodarstwie domowym.

Ecocid® S jako roztwór aktywny jest stosowany w postaci aerozolu, rozpylania, zamgławiania lub kąpieli, np. kopyt, a także do stosowania na wszelkich barierach dezynfekcyjnych np. maty.

Sposób przygotowania:

Do ogólnej dezynfekcji uprzednio oczyszczonej powierzchni i wyposażenia należy przygotować 1 % roztwór Ecocid® S ( rozpuścić 50 g proszku w 5 l wody). Polecane jest użycie letniej wody w celu szybszego rozmieszania preparatu. Gdy potrzebna jest większa objętość roztworu polecamy użyć opakowania 1kg, które należy rozpuścić w 100l wody.

 • Dezynfekcja zasadnicza: Roztwór 1:100 (1%). Przygotowany roztwór rozpylić na uprzednio oczyszczoną, przeznaczoną do dezynfekcji powierzchnię za pomocą niskociśnieniowych lub innych mechanicznych spryskiwaczy w dawce 300 ml/m². Po 30 do 60 minut lub po wyschnięciu powierzchni wprowadzić zwierzęta.
 • Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń: Roztwór 1:200- 1:33 (0,5% do 3%) zależnie od stopnia zabrudzenia. Powierzchnię urządzeń czyścić i dezynfekować nanosząc roztwór roboczy poprzez rozpylenie go niskociśnieniowym lub innym mechanicznym spryskiwaczem w dawce 300 ml/m². Po 10- 60 minutach, zależnie od poziomu zabrudzenia spłukać czystą wodą.
 • Czyszczenie sytemu wody pitnej:
  Dezynfekcja i czyszczenie zasadnicze.: Roztwór 1: 200 (0,5%). Należy napełnić zbiornik wodą i dodać roztwór roboczy preparatu. Po 60 minutach cały system dokładnie przepłukać czystą wodą.
  Kontynuacja czyszczenia systemu wody pitnej: Roztwór 1:1000 (0,1%). Wymieszać właściwą ilość preparatu Ecocid® S z wodą znajdującą się w zbiorniku lub przygotować roztwór roboczy i przepuścić przez cały system używając urządzenia automatycznie dozującego.
 • Dezynfekcja przez maty dezynfekcyjne dla samochodów lub do butów, oraz przez kąpiele kopyt: Roztwór 1:100 (1%) Stosować nasączone maty dezynfekcyjne lub płyn w wannach do dezynfekcji kopyt przez 4 dni lub do czasu zbytniego zabrudzenia roztworu.
 • Dezynfekcja metodą rozpylania.
  Rozpylanie preparatu w celu zredukowania przenoszenia się infekcji w okresie wybuchu choroby (szczególnie układu oddechowego). Roztwór 1: 200 (0,5%). Dezynfekować poprzez rozpylanie za pomocą spryskiwaczy ciśnieniowych lub innych spryskiwaczy przenośnych w dawce 1 l/ 10 m² powierzchni podłogi.
  Zamgławianie na zimno. Roztwór 1: 100 (1%). Zamgławiać puste pomieszczenia za pomocą zamgławiacza w dawce 1 l/ 10 m² powierzchni podłogi i pozostawić by mgła działała przez 30 min. Przed wprowadzeniem zwierząt należy przeprowadzić wentylację pomieszczeń przez 30 do 60 minut.
  Zamgławianie na gorąco. Roztwór 1: 25 (4%). Najpierw zmieszać 15 części nośnika- „zawieszacza mgły” z 85 częściami wody. Następnie do powstałego roztworu dodać preparat Ecocid® S. Tak powstałym roztworem roboczym zamgławiać używając specjalnego zamgławiacza, w dawce 1 l/40 m² powierzchni podłogi i pozostawić by mgła działała przez 30 do 60 min. Przed wprowadzeniem zwierząt należy przeprowadzić wentylację pomieszczeń przez 30 do 60 minut.

Działania niepożądane i pierwsza pomoc:

Jeżeli wdychanie preparatu spowoduje podrażnienie układu oddechowego, poszkodowanego należy natychmiast wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku wystąpienia trudności z oddychaniem, rzężeń, napadów kaszlu i gdy problemy te są uciążliwe, a powrót do zdrowia nie następuje szybko, natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku podrażnienia skóry zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę bardzo dużą ilością wody. Gdy podrażnienia występują mimo przepłukania wodą, zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku podrażnienia oczu- natychmiast płukać spojówkę oka bardzo dużą ilością czystej wody lub roztworu soli fizjologicznej starając się jak najbardziej wywinąć powieki. Zabieg wykonywać przez co najmniej 15 minut. Zasięgnąć porady lekarza okulisty.
W przypadku podrażnienia ust, gardła, żołądka, błony śluzowej przewodu pokarmowego nie wywoływać wymiotów. Spłukać jamę ustną dużą ilością wody. Jeżeli poszkodowany est przytomny powinien wypić dużą ilość wody. Bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza udostępniając etykietę preparatu.

Postępowanie z pozostałościami preparatu i opakowań.

Opakowania lub pojemniki należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Środki bezpieczeństwa i inne instrukcje:

Należy używać ochronnej odzieży, obuwia, okularów, masek i rękawic.
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze poniżej 30 stopni Celsjusza. Chronić przed wilgocią. Przechowywać z dala od źródeł ognia lub materiałów łatwopalnych.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Zaleca się całkowite wykorzystanie zawartości preparatu Ecocid® S po otwarciu opakowania.
Sprzęt wykorzystywany do dezynfekcji należy wypłukać dużą ilością wody.

UWAGA!!!

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu.
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
Unikać uwolnienia do środowiska.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Dostępne opakowania:

50 g, 1 kg, 2,5 kg

Informacje dodatkowe

Waga 0,1 kg
Wymiary 10 × 10 × 15 cm
Producent

Vet-Animal