Polityka reklamacji

 

 

 1. Na zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi masz 2 lata (rękojmia dla przedsiębiorców wyłączona w zakresie dopuszczalnym przez prawo).
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać listownie:

Na adres:

Świat Pszczół Paweł Szafan

Ul. Łąkowa 36,

26-307 Białaczów,

Lub mailowo (co preferujemy) na adres: kontakt@swiat-pszczol.pl.

 1. W zgłoszeniu powinny znaleźć się twoje dane, data zakupu, nr zamówienia lub inne dane pozwalające zidentyfikować nam twój zakup (są to dane stanowiące podstawę przyjęcia zgłoszenia reklamacji). Załącz też zwięzły opis wady, jeśli możesz zdjęcia wady. Napisz też w jaki sposób znalazłeś wadę a także opisz swoje żądania względem nas. W wiadomości podaj też adres mailowy lub pocztowy na który mamy wysyłać wiadomości dotyczące reklamacji.
 1. W przypadku jeśli w zgłoszeniu nie zawrzesz wszystkich potrzebnych danych zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie. Od dnia wpłynięcia poprawnego zgłoszenia (umożliwiającego pełną identyfikację zakupu i reklamowanego towaru) biegnie czas który mamy na rozpatrzenie twojego zgłoszenia.
 2. Zaczekaj na wiadomość od nas z potwierdzeniem wpłynięcia zgłoszenia, zwykle również od razu wysyłamy kuriera po reklamowany towar bezpośrednio do Ciebie na swój koszt.
 3. Uwaga nie przyjmujemy paczek wysłanych na nasz koszt (za pobraniem).
 4. Na rozpatrzenie zgłoszenia mamy 14 dni od dnia wpłynięcia poprawnego zgłoszenia. Jednak w sytuacji kiedy uniemożliwisz nam odebranie rzeczy lub nie dostarczysz jej do nas w ciągu tych 14 dni zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia roszczenia z tytułu uniemożliwienia zapoznania się z wadą rzeczy.
 5. W szczególnych przypadkach czas rozpatrzenia zgłoszenia może ulec wydłużeniu, o czym zostaniesz poinformowany przed upływem 14 dni od dnia zgłoszenia. Te szczególne przypadki to np: odesłanie towaru do producenta celem sprawdzenia lub naprawy, niedostarczenie przez Ciebie towaru, konieczność dodatkowego sprawdzenia lub ekspertyzy. O wszystkim zostaniesz poinformowany.
 6. W przypadku uznania reklamacji za zasadną wszelkie koszty dostarczenia towaru od Ciebie do nas i od nas do Ciebie pokrywamy my.
 7. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną zastrzegamy sobie możliwość domagania się zwrotu kosztów odbioru towaru którego dotyczy reklamacja od Ciebie.
 8. Wszystkie odpowiedzi otrzymasz od nas na podany przez siebie w zgłoszeniu reklamacyjnym adres mailowy (co preferujemy) lub tradycyjny.