OXYBEE 888 ml – lek do zwalczania warrozy

180,00 

Postać farmaceutyczna: Proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych.

Wskazania lecznicza: Leczenie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły miodnej (Apis mellifera) bez czerwia.

Opis

OXYBEE® – lek do zwalczania warrozy

Produkt leczniczy weterynaryjny – OTC – bez przepisu lekarza weterynarii.

Nowość w UE do zwalczania warrozy.

Skład:

Jedna butelka z roztworem, 750 g, zawiera:
Substancja czynna: Kwas szczawiowy dwuwodny, 35,0 g (co odpowiada 25,0 g kwasu szczawiowego)

Jedna saszetka z proszkiem, 125 g, zawiera:
Substancje pomocnicze: Sacharoza, Olejek anyżowy, Olejek eukaliptusowy.

1 ml wymieszanej zawiesiny do ula zawiera:
Substancja czynna: Kwas szczawiowy dwuwodny, 39,4 g (co odpowiada 28,1 g kwasu szczawiowego)
Substancje pomocnicze: Wykaz wszystkich substancji pomocniczych określony jest w punkcje 6.1 karty charakterystyki.

Postać farmaceutyczna:

Proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych.

Wskazania lecznicza:

Leczenie warrozy (Varroa destructor) w rodzinach pszczoły miodnej (Apis mellifera) bez czerwia.

Przeciwwskazania:

Brak.

Dawkowanie i droga podawania:

Podanie w ulu.

Dawka: Gotową postać zawiesiny do ula należy nanosić jednokrotnie na pszczoły znajdujące się w uliczkach międzyramkowych (maksymalna dawka: 5–6 ml na każdą uliczkę). Całkowita ilość produktu podanego rodzinie pszczelej nie powinna być większa niż 54 ml. Z tego względu w razie konieczności dawkę przeznaczoną na jedną uliczkę należy zmniejszyć, aby nie przekroczyć maksymalnej całkowitej ilości produktu przeznaczonej dla jednej rodziny (obliczenie: maksymalna dawka na rodzinę / liczba uliczek międzyramkowych z pszczołami = x,x ml/uliczkę). Stosowanie produktu Oxybee zgodnie z powyższym schematem dawkowania dotyczy wyłącznie uli z ramkami pionowymi, do których możliwy jest dostęp od góry, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących leczenia pszczół w ulach innego typu.

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Produkt należy nanosić przy użyciu odpowiedniego dozownika z podziałką (np. pipety automatycznej, strzykawki jednorazowego użytku) na pszczoły znajdujące się w uliczkach międzyramkowych. Gotową postać zawiesiny do ula należy nanosić na pszczoły w uliczkach międzyramkowych. Należy dokładnie odmierzać dawkę i nie dopuszczać do przedawkowania. W trakcie podawania zawiesina powinna być ogrzana (30–35°C). W trakcie leczenia temperatura otoczenia powinna wynosić co najmniej 3°C. W każdym ulu leczenie należy zastosować tylko jeden raz. Jeśli zawiesina w gotowej postaci była wcześniej przechowywana, przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć butelką.

  

Przygotowanie końcowej postaci zawiesiny do ula: Przed użyciem zawartość saszetki (saszetek) z sacharozą smakową w postaci proszku należy dodać do butelki zawierającej roztwór do sporządzania zawiesiny do ula, w sposób opisany poniżej. Umieścić butelkę zawierającą roztwór kwasu szczawiowego dwudwodnego w naczyniu z ciepłą wodą (30°C –35°C). Za pomocą nożyczek otworzyć saszetkę (saszetki) z sacharozą w proszku. Przygotowanie końcowej postaci zawiesiny do ula o objętości 444 ml: dodać zawartość jednej saszetki do butelki zawierającej 375 g roztworu kwasu szczawiowego dwuwodnego. Do butelki z roztworem należy dodać całą zawartość saszetki (saszetek). Dokładnie zamknąć butelkę i wstrząsać aż do całkowitego rozpuszczenia sacharozy. Gotowa postać zawiesiny do ula powinna być bezbarwna i przejrzysta lub nieznacznie mętna.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane. Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi produktami roztoczobójczymi ze względu na
możliwość nasilenia działań toksycznych u pszczół.

Okres karencji:

Miód: zero dni. Nie stosować w okresie pożytku.

Specjalne ostrzeżenia:

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt Produkt Oxybee należy stosować tylko jeden raz w przypadku rodzin bez czerwia. Produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować w ramach zintegrowanego programu walki z warrozą i regularnie monitorować zmniejszenie inwazji roztoczy. W możliwych przypadkach ten produkt leczniczy weterynaryjny należy stosować naprzemiennie z innym dopuszczonym do obrotu produktem warrozobójczym o odmiennym mechanizmie działania w celu zmniejszenia możliwości rozwoju oporności u roztoczy Varroa.

Okres ważności:

produktu zapakowanego do sprzedaży: 2 lata. Okres ważności po wymieszaniu zgodnie z instrukcją: 1 rok.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać butelkę i saszetkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Gotowa postać zawiesiny do ula (po wymieszaniu): Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C). Przechowywać z dala od żywności.

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Dany Bienenwohl GmbH, Geyerspergerstr. 27, 80689 Monachium, Niemcy. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Polski: zarejestrowany we wspólnotowym rejestrze produktów leczniczych pod numerem: EU/2/17/216/001-002. Kod ACTvet: QP53AG03. Produkt leczniczy weterynaryjny wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na opakowaniu i w ulotce przylekowej.

 >>Pobierz kartę charakterystyki<<

Informacje dodatkowe

Waga 0,5 kg
Wymiary 8 × 8 × 25 cm
Producent

Vet-Animal